امام جعفر صادق (ع): چون خدا خیر بنده‌ای را خواهد او را نسبت به دنیا بی‌رغبت و نسبت به دین، دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد و به هر که این خصلت‌ها داده شود خیر دنیا و آخرت داده شده است. [اصول کافی، ج 3، ص 196]       
کد خبر: 5447
تعداد نظرات: ۰ نظر
تاریخ انتشار: 3 ژوئن 2021 - 17:35

دانشگاه فرهنگیان و رجایی تنها راه ورود به عرصه معلمی

دریای جنوب، وزیر آموزش و پرورش از تعیین وضعیت 102 هزار فرهنگی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از این به بعد، افراد تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و رجایی می توانند وارد آموزش و پرورش شوند.

به گزارش اختصاصی «دریای جنوب»، وزیر آموزش و پرورش از تعیین وضعیت 102 هزار فرهنگی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت:  با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از این به بعد، افراد تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و رجایی می توانند وارد آموزش و پرورش شوند.

محسن حاج میرزایی در جمع فرهنگیان استان بوشهر، این استان را سرزمین شاعران، و ادیبان و نویسندگان نام آشنا خواند و بیان داشت: به تعبیر رهبری معلمان افسران سپاه پیشرفت هستند یعنی نقش راهبردی و پیشرو در مسیر تحول و پیشرفت را عهده دار هستند.

وی با بیان اینکه مدرنیته بودن نشان از پیشرفت جامعه نیست تصریح نمود: جامعه پیشرفته، با وجود انسان های پیشرفته امکان  پذیر است و با پیشرفت مردمان آن جامعه اندازه گیری می شود.

حاج میرزایی همه هستی را در تسخیر و در جهت پیشرفت انسان دانست و افزود: قرآن و پیامبران با هدف تحول انسان ها از سوی خداوند فرستاده شدند زیرا انسانی که بتواند متحول شود و در جریان زندگی پیشرفت کند هدف خلقت را می تواند به عرصه ظهور برساند.

این مقام مسؤول با اشاره به ویژگی های انسان های رشد یافته تأکید کرد: ویژگی انسان ها رشد یافته از جنس تربیت است و معلمان به عنوان طلایه داران این مبحث، نقش بسیار مهمی در رشد انسان ها و تحقق جامعه رشد یافته ایفا خواهند می کنند.

محسن حاج میرزایی معلم را انسان ساز خواند و گفت: مهندسان، پزشکان و سربازان، هر کدام به ترتیب نوآوری و سلامت و امنیت جامعه را تأمین می کنند ولی این معلم است که مهندس و پزشک و سرباز را می سازد.

وی بیان کرد: هیچ جایگاه و مقامی قابل قیاس با مقام معلم نیست و جامعه ای پیشرفت تر و فهیم تر از معلمان خود نخواهد بود

وزیر آموزش و پرورش  با اشاره به انتخابات پیشرو اظهار داشت: کیفیت نیروی انسانی مهم ترین عامل جهت دهی جامعه خواهد بود و به همین سبب باید به مسائل عمیق نگاه کرد و حل مشکلات اقتصادی و مسائل را در نظام یادگیری و افزایش نیروی انسانی جامعه دید.

حاج میرزایی گفت: برای فردا متفاو،ت باید نظام یادگیری متفاوت و کارآمد و معلمان متفاوت و با کیفیت تری داشت ،زیرا امروز ما محصول معلم دیروز و فردا ما در گرو معلمان امروز ما هست.

وی تأکید کرد: خانواده بزگترین سرمایه و دارایی خود یعنی فرزند دلبندشان را و جامعه نیز آینده خود را به معلمان جامعه می سپارد تا آینده را به دست آنان رقم بخورد.

این مقام مسؤول با بیان اینکه هیچ شغلی به اندازه معلمی باعث رشد و بلوغ انسان نمی شود تصریح کرد: معلمان چون با اشرف مخلوقات یعنی انسان سرکار دارند به همین دلیل به همان میزان و چه بسا بیشتر از آنچه به دانش آموزان یاد می دهند خود رشد و تعالی پیدا می کنند.

محسن حاج میرزایی از تعیین وضعیت 102 هزار فرهنگی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: مابقی نیروها که طبق قانون در قبال آن مسؤول هستیم و تاکنون تعیین وضعیت نشده اند تا پایان دولت تعیین تکلیف خواهند شد.

وی افزود:  با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از این به بعد، افراد تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و رجایی می توانند وارد آموزش و پرورش شوند.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت رفاهی فرهنگیان گفت: در سال گذشته 65 درصد از حقوق فرهنگیان در 4 تا 5 مرحله افزایش یافته است که توجه به تورم و گرانی این میزان مطلوب ما نبوده است ولی گامی در جهت بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان عزیز بوده است.

محسن میرزایی رتبه بندی معلمان یک انگیزه برای ارتقا صلاحیت معلمی دانست و اظهار داشت: رتبه بندی یک اهرمی برای اینکه معلم خلاق و کارآمد ارتقا یابد و پله صعودی برای معلمان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه بدون اندازه گیری دستاوردها نمی توان پیشرفت کرد گفت: معلمان و مربیان باید دانش آموزان را با یک نظام ارزشیابی دقیق مورد سنجش قرار دهند تا قدرت استدلال و فهم و ادارک آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.

حاج میرزایی بیان داشت:  یکی از پیشنهاد  ما در نشست آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا سهم  سوابق تحصیلی  در قبولی کنکور به 60 درصد خواهدبود.  .

دانشگاه فرهنگیان و رجایی تنها راه ورود به عرصه معلمی

وزیر آموزش و پرورش از تعیین وضعیت 102 هزار فرهنگی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت:  با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از این به بعد، افراد تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و رجایی می توانند وارد آموزش و پرورش شوند.

محسن حاج میرزایی در جمع فرهنگیان استان بوشهر، این استان را سرزمین شاعران، و ادیبان و نویسندگان نام آشنا خواند و بیان داشت: به تعبیر رهبری معلمان افسران سپاه پیشرفت هستند یعنی نقش راهبردی و پیشرو در مسیر تحول و پیشرفت را عهده دار هستند.

وی با بیان اینکه مدرنیته بودن نشان از پیشرفت جامعه نیست تصریح نمود: جامعه پیشرفته، با وجود انسان های پیشرفته امکان  پذیر است و با پیشرفت مردمان آن جامعه اندازه گیری می شود.

حاج میرزایی همه هستی را در تسخیر و در جهت پیشرفت انسان دانست و افزود: قرآن و پیامبران با هدف تحول انسان ها از سوی خداوند فرستاده شدند زیرا انسانی که بتواند متحول شود و در جریان زندگی پیشرفت کند هدف خلقت را می تواند به عرصه ظهور برساند.

این مقام مسؤول با اشاره به ویژگی های انسان های رشد یافته تأکید کرد: ویژگی انسان ها رشد یافته از جنس تربیت است و معلمان به عنوان طلایه داران این مبحث، نقش بسیار مهمی در رشد انسان ها و تحقق جامعه رشد یافته ایفا خواهند می کنند.

محسن حاج میرزایی معلم را انسان ساز خواند و گفت: مهندسان، پزشکان و سربازان، هر کدام به ترتیب نوآوری و سلامت و امنیت جامعه را تأمین می کنند ولی این معلم است که مهندس و پزشک و سرباز را می سازد.

وی بیان کرد: هیچ جایگاه و مقامی قابل قیاس با مقام معلم نیست و جامعه ای پیشرفت تر و فهیم تر از معلمان خود نخواهد بود

وزیر آموزش و پرورش  با اشاره به انتخابات پیشرو اظهار داشت: کیفیت نیروی انسانی مهم ترین عامل جهت دهی جامعه خواهد بود و به همین سبب باید به مسائل عمیق نگاه کرد و حل مشکلات اقتصادی و مسائل را در نظام یادگیری و افزایش نیروی انسانی جامعه دید.

حاج میرزایی گفت: برای فردا متفاو،ت باید نظام یادگیری متفاوت و کارآمد و معلمان متفاوت و با کیفیت تری داشت ،زیرا امروز ما محصول معلم دیروز و فردا ما در گرو معلمان امروز ما هست.

وی تأکید کرد: خانواده بزگترین سرمایه و دارایی خود یعنی فرزند دلبندشان را و جامعه نیز آینده خود را به معلمان جامعه می سپارد تا آینده را به دست آنان رقم بخورد.

این مقام مسؤول با بیان اینکه هیچ شغلی به اندازه معلمی باعث رشد و بلوغ انسان نمی شود تصریح کرد: معلمان چون با اشرف مخلوقات یعنی انسان سرکار دارند به همین دلیل به همان میزان و چه بسا بیشتر از آنچه به دانش آموزان یاد می دهند خود رشد و تعالی پیدا می کنند.

محسن حاج میرزایی از تعیین وضعیت 102 هزار فرهنگی در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: مابقی نیروها که طبق قانون در قبال آن مسؤول هستیم و تاکنون تعیین وضعیت نشده اند تا پایان دولت تعیین تکلیف خواهند شد.

وی افزود:  با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از این به بعد، افراد تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و رجایی می توانند وارد آموزش و پرورش شوند.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت رفاهی فرهنگیان گفت: در سال گذشته 65 درصد از حقوق فرهنگیان در 4 تا 5 مرحله افزایش یافته است که توجه به تورم و گرانی این میزان مطلوب ما نبوده است ولی گامی در جهت بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان عزیز بوده است.

محسن میرزایی رتبه بندی معلمان یک انگیزه برای ارتقا صلاحیت معلمی دانست و اظهار داشت: رتبه بندی یک اهرمی برای اینکه معلم خلاق و کارآمد ارتقا یابد و پله صعودی برای معلمان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه بدون اندازه گیری دستاوردها نمی توان پیشرفت کرد گفت: معلمان و مربیان باید دانش آموزان را با یک نظام ارزشیابی دقیق مورد سنجش قرار دهند تا قدرت استدلال و فهم و ادارک آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.

حاج میرزایی بیان داشت:  یکی از پیشنهاد  ما در نشست آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا سهم  سوابق تحصیلی  در قبولی کنکور به 60 درصد خواهدبود.  .


فرستادن دیدگاه